1677 – Pierre Detcheverry edo Dorre (version labourdine)

Libvrhauda Ixasoco Nabigacionecoa. Martin de Hoyarzabalec egina Francezes Eta Piarres Detcheverry edo Dorrec escararat emana, Eta cerbait guehiago abançatuba. Bayonan Fauvet Imprimerian Carmesseteco aldean MDCLXXVII

Capitan d’Oyarçabalen

p 99 Iaquitecoduçu Sen Pierreco Irlac direla ordreric eta laubiac attean eta dire bi Irla chume eta muillatceco lecu-onada eta nahibaduçu muillatu muillaçaçu butuaren gainnean 10. edo 12. brasseran.

p 105 Seguidandire Ternuago graduac. Escatarietaco burua edo cap de Berton, 46 Gradutan, eta laurden. Sen-Pieretaco Irlac, 46. gradutan, eta hirur laurden. Cap de Ras, 46 gradutan, eta erdy.

Seguidandire Ternuaco arrutac, eta lecoac eta çunda, eta entradac, eta Portuen eçaguçac çeinnetan handabilçan, eta …

Lire la suite

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.